bo czasem od odczuwania mentalnego bólu 
gorsze jest przenikające poczucie obojętności do rzeczywistości